کد خبر: 6058تاریخ انتشار : ۱۱:۵۱:۱۸ - یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

جمع آوری روزانه ۵۰ تن پسماند از محل‌های اسکان مسافران نوروزی

جمع آوری روزانه ۵۰ تن پسماند از محل‌های اسکان مسافران نوروزی

روزانه ۵۰ تن پسماند از محل‌های استقرار مسافران نوروزی و مکان‌های تاریخی، تفریحی، توریستی، سیاحتی و زیارتی شیراز جمع آوری می شود.


روزانه ۵۰ تن پسماند از محل‌های استقرار مسافران نوروزی و مکان‌های تاریخی، تفریحی، توریستی، سیاحتی و زیارتی شیراز جمع آوری می شود.