کد خبر: 5343تاریخ انتشار : ۶:۲۰:۰۱ - شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

جلوه گری هنر گچ بری در کاخ ییلاقی اردشیر بابکان

جلوه گری هنر گچ بری در کاخ ییلاقی اردشیر بابکان

کاخ اردشیر بابکان با سه گنبدخانه در کنار برکه‌ای زیبا، کاخ ییلاقی اردشیر بابکان در هزار و ۸۰۰ سال پیش بوده است.از ویژگی معماری این بنای باستانی استفاده از فیل گوش‌ها برای نگهداری گنبد‌های مدور و ساخت تزیینات دوران هخامنشیان با استفاده از هنر گچ بری است.


کاخ اردشیر بابکان با سه گنبدخانه در کنار برکه‌ای زیبا، کاخ ییلاقی اردشیر بابکان در هزار و ۸۰۰ سال پیش بوده است.از ویژگی معماری این بنای باستانی استفاده از فیل گوش‌ها برای نگهداری گنبد‌های مدور و ساخت تزیینات دوران هخامنشیان با استفاده از هنر گچ بری است.