کد خبر: 12573تاریخ انتشار : ۲۰:۰۶:۲۴ - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

جلسه شورای برنامه ریزی استان فارس

جلسه شورای برنامه ریزی استان فارس

جلسه شورای برنامه ریزی فارس با محوریت در اولویت قرار دادن طرح‌های نیمه تمام استان برای تخصیص بودجه برگزار شد.


جلسه شورای برنامه ریزی فارس با محوریت در اولویت قرار دادن طرح‌های نیمه تمام استان برای تخصیص بودجه برگزار شد.