کد خبر: 5225تاریخ انتشار : ۱۷:۵۷:۳۵ - پنج شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۶

جلسه شهرداران فارس با حضور معاون وزیر کشور

جلسه شهرداران فارس با حضور معاون وزیر کشور

جلسه شهرداران فارس با حضور افشانی معاون وزیر کشور در شیراز برگزار شد. در این جلسه ۱۰۲ شهردار استان فارس مشکلات خود را با معاون وزیر کشور مطرح کردند.


جلسه شهرداران فارس با حضور افشانی معاون وزیر کشور در شیراز برگزار شد. در این جلسه ۱۰۲ شهردار استان فارس مشکلات خود را با معاون وزیر کشور مطرح کردند.