کد خبر: 13267تاریخ انتشار : ۱۰:۴۹:۴۹ - شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷

جشنی برای رهایی

جشنی برای رهایی

در مراسم جشن گلریزان جهرم ندای آزادی ۸۴ زندانی جرائم غیر عمد سر داده شد

در مراسم جشن گلریزان جهرم ندای آزادی ۸۴ زندانی جرائم غیر عمد سر داده شد