کد خبر: 4727تاریخ انتشار : ۱۶:۵۴:۵۲ - یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶

جشنواره گل زردپوشان در تهران

جشنواره گل زردپوشان در تهران

فجر شهید سپاسی شیراز در دسته یک فوتبال راه آهن انتهای جدولی را مغلوب کرد.


فجر شهید سپاسی شیراز در دسته یک فوتبال راه آهن انتهای جدولی را مغلوب کرد.