کد خبر: 6374تاریخ انتشار : ۱۱:۰۵:۴۳ - پنج شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۷

جشنواره آئینی نوروزگاه در سپیدان

جشنواره آئینی نوروزگاه در سپیدان

جشنواره آئینی “نوروزگاه سپیدان” در این شهرستان برگزار شد.


جشنواره آئینی “نوروزگاه سپیدان” در این شهرستان برگزار شد.