کد خبر: 1695تاریخ انتشار : ۱۲:۰۴:۰۰ - دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶

جریمه ۸۰۰ میلیون ریالی قاچاقچی سیگار در داراب

جریمه ۸۰۰ میلیون ریالی قاچاقچی سیگار در داراب

قاچاقچی سیگار به پرداخت جریمه نقدی به میزان ۸۰۰ میلیون ریال محکوم شد.


قاچاقچی سیگار به پرداخت جریمه نقدی به میزان ۸۰۰ میلیون ریال محکوم شد.