کد خبر: 6164تاریخ انتشار : ۱۴:۰۷:۴۴ - دوشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۷

جریمه یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال متخلفان صنفی فارس

جریمه یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال متخلفان صنفی فارس

با اجرای طرح ویژه نظارت نوروزی بر اصناف، متخلفین یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی شدند.


با اجرای طرح ویژه نظارت نوروزی بر اصناف، متخلفین یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی شدند.