کد خبر: 14240تاریخ انتشار : ۱۳:۵۰:۳۹ - سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷

جریمه میلیاردی فروشنده کود تقلبی

جریمه میلیاردی فروشنده کود تقلبی

متهم پرونده فروش کود تقلبی به پرداخت ۱۵ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد.


متهم پرونده فروش کود تقلبی به پرداخت ۱۵ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد.