کد خبر: 14335تاریخ انتشار : ۱۲:۲۵:۰۰ - چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷

جام جهانی فوتبال در ۲ سینمای شیراز پخش می شود

جام جهانی فوتبال در ۲ سینمای شیراز پخش می شود

جام جهانی فوتبال در ۲ سینمای شیراز پخش می شود


جام جهانی فوتبال در ۲ سینمای شیراز پخش می شود