کد خبر: 12915تاریخ انتشار : ۱۸:۱۹:۰۳ - سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷

ثروتی که در دل دریاچه می سوزد

ثروتی که در دل دریاچه می سوزد

فلزات سنگین سرب و آرسنیک آرتیمیا را به نابودی کشانده است.


فلزات سنگین سرب و آرسنیک آرتیمیا را به نابودی کشانده است.