کد خبر: 1969تاریخ انتشار : ۱۲:۳۹:۰۷ - پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶

ثبت نخستین شرکت هواپیمایی صندق ذخیره فرهنگیان کشور در شیراز

ثبت نخستین شرکت هواپیمایی صندق ذخیره فرهنگیان کشور در شیراز

مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان کشور گفت: نخستین شرکت هواپیمایی صندق ذخیره فرهنگیان کشور در شیراز ثبت شد.


مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان کشور گفت: نخستین شرکت هواپیمایی صندق ذخیره فرهنگیان کشور در شیراز ثبت شد.