کد خبر: 12318تاریخ انتشار : ۱۷:۲۷:۲۶ - پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

ثبت روزانه تا ۱۲ هزار تماس از سوی همراه اولی ها با کال سنتر ۹۹۹۰

ثبت روزانه تا ۱۲ هزار تماس از سوی همراه اولی ها با کال سنتر ۹۹۹۰

ثبت روزانه تا ۱۲ هزار تماس از سوی همراه اولی ها با کال سنتر ۹۹۹۰


ثبت روزانه تا ۱۲ هزار تماس از سوی همراه اولی ها با کال سنتر ۹۹۹۰