کد خبر: 5387تاریخ انتشار : ۱۰:۴۲:۲۳ - شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

ثبت جهانی ۲ حرکت ژیمناستیک کار نابغه ایرانی

ثبت جهانی ۲ حرکت ژیمناستیک کار نابغه ایرانی

سعیدرضا کیخا با ثبت ۲ حرکت جدید در کتاب فدراسیون جهانی ژیمناستیک افتخار آفرینی کرد.


سعیدرضا کیخا با ثبت ۲ حرکت جدید در کتاب فدراسیون جهانی ژیمناستیک افتخار آفرینی کرد.