کد خبر: 14797تاریخ انتشار : ۱۱:۲۲:۴۱ - دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

تکریم خیرین به منظور نهادینه شدن فرهنگ خیر لازم است

تکریم خیرین به منظور نهادینه شدن فرهنگ خیر لازم است

تکریم خیرین به منظور نهادینه شدن فرهنگ خیر لازم است


تکریم خیرین به منظور نهادینه شدن فرهنگ خیر لازم است