کد خبر: 12049تاریخ انتشار : ۸:۳۶:۱۷ - سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

تکذیب کاشت گیاه مخدر در مراکز بهداشت شهدای انقلاب شیراز

تکذیب کاشت گیاه مخدر در مراکز بهداشت شهدای انقلاب شیراز

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر فارس، کاشت گیاه مخدر در مراکز بهداشت شهدای انقلاب شیراز را تکذیب کرد.


رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر فارس، کاشت گیاه مخدر در مراکز بهداشت شهدای انقلاب شیراز را تکذیب کرد.