کد خبر: 11995تاریخ انتشار : ۱۵:۰۱:۱۳ - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

تکذیب خبر کاشت گیاه مخدر در مرکز بهداشت شیراز

تکذیب خبر کاشت گیاه مخدر در مرکز بهداشت شیراز

تکذیب خبر کاشت گیاه مخدر در مرکز بهداشت شیراز

تکذیب خبر کاشت گیاه مخدر در مرکز بهداشت شیراز