کد خبر: 6394تاریخ انتشار : ۱۲:۳۴:۳۴ - پنج شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۷

تولید یک چهارم واکسن مورد نیاز کشور در شیراز

تولید یک چهارم واکسن مورد نیاز کشور در شیراز

سالانه ۲۰۰ میلیون عدد انواع واکسن مورد نیاز کشور در شیراز تولید می‌شود.


سالانه ۲۰۰ میلیون عدد انواع واکسن مورد نیاز کشور در شیراز تولید می‌شود.