کد خبر: 13921تاریخ انتشار : ۲۰:۰۱:۳۶ - شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

تولید محیط پرورش سلول های بنیادین به همت محققان شیرازی

تولید محیط پرورش سلول های بنیادین به همت محققان شیرازی

محققان شیرازی موفق به تولید محیط کشت های سلولی برای پرورش سلول های بنیادین و کیت های استخراج دی اِن اِی برای شناسایی بیماری و اختلالات ژنتیکی شدند.


محققان شیرازی موفق به تولید محیط کشت های سلولی برای پرورش سلول های بنیادین و کیت های استخراج دی اِن اِی برای شناسایی بیماری و اختلالات ژنتیکی شدند.