کد خبر: 5055تاریخ انتشار : ۱۱:۲۲:۵۰ - چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶

تولید فیلم کوتاه «مسخ» در شیراز تمام شد

تولید فیلم کوتاه «مسخ» در شیراز تمام  شد

تولید فیلم کوتاه «مسخ» در شیراز تمام شد


تولید فیلم کوتاه «مسخ» در شیراز تمام شد