کد خبر: 12844تاریخ انتشار : ۱۰:۲۰:۳۴ - سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷

توقیف بیل مکانیکی قاچاق

توقیف بیل مکانیکی قاچاق

بیل مکانیکی قاچاق در سروستان کشف شد.


بیل مکانیکی قاچاق در سروستان کشف شد.