به گزارشخبرگزاری برنا از فارس ، حیدر علی کامیاب در مجمع انتخاباتی هیات هاکی استان سخن می گفت،با اشاره به حضور گسترده اقشارمختلف مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال افزود:حضور ورزشکاران و سازمان های مردم نهاد جوان در میان جمعیت کثیرمردم همیشه در صحنه پررنگ و اثرگذار بود.
وی با تقدیر از این حضور افزود:۴۰سال است که مردم ما به انواع و اقسام دشمنی های امپریالیسم عادت کرده اند اما در طول یک و نیم سال گذشته فشار های سیاسی،اقتصادی و اجتماعی بر ملت بیش از پیش شده است.
کامیاب حضور مردم در راهپیمایی امسال راپاسخی معنا داربه این دشمنی ها خواند وگفت:مردم به وظیه خود عمل کرده اند و حالا نوبت خدمتگزاران آنها ست تا خدمتر سانی بیش از پیش پاسخ قدرشناسی ملت را دهند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به مغفول ماندن رشته هاکی در استان فارس،گفت:روسای هیات های ورزشی باید با برنامه درمجمع حضور داشته باشند.
کامیاب عدم پیگیری مطالبات یک رشته ورزشی توسط رئیس هیات آن رشته را نشانه ای از بی برنامگی و بی انگیزه بودن دانست و گفت:نگاه ها در ورزش باید به سمت عمگرایی و نتیجه گرایی سوق داده شود.
وی با بیان اینکه جایگاه کنونی هاکی فارس در شان این استان نیست،خواستار برنامه ریزی دقیق رئیس این هیات د راستای حضور بخش خصوصی ،توسعه این ورزش در شهرستان و… شد و گفت:می توان از ظرفیت شهرداری ها برای توسعه ورزش هاکی در شهرستان ها استفاده کرد.
مدیر کل ورزش و جوانان فارس ب لزوم حمایت فدراسیون از هاکی فارس تاکید کردو با اشاره به گران بود این ورزش گفت:در مقابل هر یک گام حمایت فدراسیون ما چند گام به سوی توسعه این ورزش بر می داریم.
کامیاب نقش دولت در عرصه ورزش را حاکمیتی و حمایتی دانست و افزود:دستگاه ورزش استان به شدت از حضور بخش خصوصی در ورزش حمایت می کند.
وی با تقدیر از زحمات خدیجه افشار در زمان تصدی مسئولیت سرپرستی هیات هاکی استان،از رئیس این هیات خواست تا با ایجادهمگرایی بین اهالی این ورزش در استان در راستای توسعه بیش از پیش هاکی درفارس گام بردارد.
گفتنی است درمجمع انتخاباتی هیات هاکی استان فارس محمد حسین عاقبت بین با کسب ۱۲ رای برای ۴ سال به عنوان رئیس این هیات انتخاب شد.