کد خبر: 11345تاریخ انتشار : ۱۰:۵۸:۲۸ - چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

توسعه فرهنگ زکات رفع فقر در جامعه را به همراه دارد

توسعه فرهنگ زکات رفع فقر در جامعه را به همراه دارد

توسعه فرهنگ زکات رفع فقر در جامعه را به همراه دارد


توسعه فرهنگ زکات رفع فقر در جامعه را به همراه دارد