کد خبر: 12211تاریخ انتشار : ۱۳:۳۷:۴۹ - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

توسعه خدمات چشم پزشکی در مرکزآموزشی درمانی خلیلی

توسعه خدمات چشم پزشکی در مرکزآموزشی درمانی خلیلی

دستگاه “فتواسلیت لمپ” با هدف توسعه خدمات چشم پزشکی در مرکز آموزشی درمانی خلیلی راه اندازی شد.


دستگاه “فتواسلیت لمپ” با هدف توسعه خدمات چشم پزشکی در مرکز آموزشی درمانی خلیلی راه اندازی شد.