کد خبر: 11987تاریخ انتشار : ۱۳:۲۱:۰۲ - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

توسعه آموزش الکترونیک در دانشگاه جهرم

توسعه آموزش الکترونیک در دانشگاه جهرم

اتاق تولید محتوا در دانشگاه علوم پزشکی جهرم راه اندازی شد.

اتاق تولید محتوا در دانشگاه علوم پزشکی جهرم راه اندازی شد.