کد خبر: 2959تاریخ انتشار : ۱۳:۵۹:۱۷ - سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶

توزیع سبد کالا در مناطق غرب شیراز

توزیع سبد کالا در مناطق غرب شیراز

۲۷ سبد کالا در مناطق روستایی غرب شیراز توزیع شد


۲۷ سبد کالا در مناطق روستایی غرب شیراز توزیع شد