کد خبر: 3099تاریخ انتشار : ۷:۰۵:۳۶ - چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶

توزیع سبد غذایی بین ۲۷۷ مادر آباده طشک

توزیع سبد غذایی بین ۲۷۷ مادر آباده طشک

۲۷۷ مادر شهرستان آباده طشک سبد غذایی «طرح علوی» دریافت کردند.


۲۷۷ مادر شهرستان آباده طشک سبد غذایی «طرح علوی» دریافت کردند.