کد خبر: 5073تاریخ انتشار : ۱۳:۴۱:۱۸ - چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶

توزیع بیش از یک هزار بسته حمایتی بین دانش آموزان شیرازی

توزیع بیش از یک هزار بسته حمایتی بین دانش آموزان شیرازی

بیش از یک هزار بسته حمایتی بین دانش آموزان در معرض خطر در شیراز توزیع شد.


بیش از یک هزار بسته حمایتی بین دانش آموزان در معرض خطر در شیراز توزیع شد.