کد خبر: 13075تاریخ انتشار : ۹:۳۹:۱۶ - پنج شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷

توزیع ارزاق غذایی بین مدجویان کمیته امداد

توزیع ارزاق غذایی بین مدجویان کمیته امداد

۳۰۰ بسته سبد ارزاق بین نیازمندان و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) از محل اجرای نیات موقوفات ناحیه یک شیراز توزیع شد.


۳۰۰ بسته سبد ارزاق بین نیازمندان و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) از محل اجرای نیات موقوفات ناحیه یک شیراز توزیع شد.