کد خبر: 12813تاریخ انتشار : ۶:۱۶:۳۸ - سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷

توزیع ارزاق بین نیازمندان

توزیع ارزاق بین نیازمندان

۳۵۰ بسته ارزاق غذایی در بین نیازمندان شهر شیراز تهیه و توزیع شد.


۳۵۰ بسته ارزاق غذایی در بین نیازمندان شهر شیراز تهیه و توزیع شد.