کد خبر: 14067تاریخ انتشار : ۱۰:۲۵:۳۲ - دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷

توجه به سیما و منظر شهری شیراز اولویت باشد

توجه به سیما و منظر شهری شیراز اولویت باشد

توجه به سیما و منظر شهری شیراز اولویت باشد


توجه به سیما و منظر شهری شیراز اولویت باشد