کد خبر: 12185تاریخ انتشار : ۱۱:۱۷:۵۶ - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

توان استان برای پیشرفت حوزه پزشکی و بهداشتی فارس بکارگیری می شود

توان استان برای پیشرفت حوزه پزشکی و بهداشتی فارس بکارگیری می شود

توان استان برای پیشرفت حوزه پزشکی و بهداشتی فارس بکارگیری می شود


توان استان برای پیشرفت حوزه پزشکی و بهداشتی فارس بکارگیری می شود