کد خبر: 6205تاریخ انتشار : ۹:۴۳:۳۲ - سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۷

تنگ تیزاب سپیدان گذرگاه مسافران نوروزی

تنگ تیزاب سپیدان گذرگاه مسافران نوروزی

تنگ تیزاب سپیدان با رودخانه دائمی آب شیرین در ایام نوروز محفل مسافران و گردشگران بسیاری است.


تنگ تیزاب سپیدان با رودخانه دائمی آب شیرین در ایام نوروز محفل مسافران و گردشگران بسیاری است.