کد خبر: 6179تاریخ انتشار : ۲۲:۱۲:۱۱ - دوشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۷

تلاش در جهت ایجاد شغل‌های نو و پایدار در روستا‌ها

تلاش در جهت ایجاد شغل‌های نو و پایدار در روستا‌ها

وزیر تعاون: باید در زمینه ایجاد شغل‌های نو و پایدار در روستا‌ها تلاش کنیم.


وزیر تعاون: باید در زمینه ایجاد شغل‌های نو و پایدار در روستا‌ها تلاش کنیم.