کد خبر: 2007تاریخ انتشار : ۱۵:۵۷:۵۶ - پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶

تقدير از رئيس دانشگاه شيراز در همايش بين المللي دانشگاه سبز

تقدير از رئيس دانشگاه شيراز در همايش بين المللي دانشگاه سبز

در نخستین همایش بین المللی دانشگاه سبز لوح تقدیر توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به دکتر نادگران، رئیس دانشگاه شیراز تقدیم شد.


در نخستین همایش بین المللی دانشگاه سبز لوح تقدیر توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به دکتر نادگران، رئیس دانشگاه شیراز تقدیم شد.