کد خبر: 13941تاریخ انتشار : ۸:۱۹:۴۰ - یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷

تغییر کشت باید متناسب با معیشت مردم باشد/ برنامه محوری در کشاورزی

تغییر کشت باید متناسب با معیشت مردم باشد/ برنامه محوری در کشاورزی

تغییر کشت باید متناسب با معیشت مردم باشد/ برنامه محوری در کشاورزی


تغییر کشت باید متناسب با معیشت مردم باشد/ برنامه محوری در کشاورزی