کد خبر: 6376تاریخ انتشار : ۱۱:۰۷:۵۸ - پنج شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۷

تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی جهرم

تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی جهرم

دیوارگذاری‌های غیرمجاز در منطقه تقی آباد جهرم تخریب شد.


دیوارگذاری‌های غیرمجاز در منطقه تقی آباد جهرم تخریب شد.