کد خبر: 11600تاریخ انتشار : ۱۳:۲۶:۵۰ - جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

تغییری در کازرون ایجاد نشده است/ مردم احساساتی عمل نکنند

تغییری در کازرون ایجاد نشده است/ مردم احساساتی عمل نکنند

تغییری در کازرون ایجاد نشده است/ مردم احساساتی عمل نکنند


تغییری در کازرون ایجاد نشده است/ مردم احساساتی عمل نکنند