کد خبر: 14932تاریخ انتشار : ۱۴:۲۳:۵۳ - سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

تعیین تکلیف اراضی موقوفی فارس

تعیین تکلیف اراضی موقوفی فارس

۲۶ پلاک اراضی مورد اختلاف فارس تعیین تکلیف شد.

۲۶ پلاک اراضی مورد اختلاف فارس تعیین تکلیف شد.