کد خبر: 13440تاریخ انتشار : ۱۷:۱۸:۴۲ - یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷

تعطیلی سه موسسه پزشکی غیر مجاز در شیراز/جریمه میلیاردی یک شرکت

تعطیلی سه موسسه پزشکی غیر مجاز در شیراز/جریمه میلیاردی یک شرکت

تعطیلی سه موسسه پزشکی غیر مجاز در شیراز/جریمه میلیاردی یک شرکت


تعطیلی سه موسسه پزشکی غیر مجاز در شیراز/جریمه میلیاردی یک شرکت