کد خبر: 14713تاریخ انتشار : ۱۵:۱۲:۱۱ - یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷

تعداد چاه‌های غیرمجاز در استان فارس بیداد می‌کند

تعداد چاه‌های غیرمجاز در استان فارس بیداد می‌کند

تعداد چاه‌های غیرمجاز در استان فارس بیداد می‌کند


تعداد چاه‌های غیرمجاز در استان فارس بیداد می‌کند