کد خبر: 12993تاریخ انتشار : ۱۴:۱۷:۰۵ - چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷

تصفیه فاضلاب در فارس به سامانه پایش مانیتورینگ لحظه ای مجهز است

تصفیه فاضلاب در فارس به سامانه پایش مانیتورینگ لحظه ای مجهز است

تصفیه فاضلاب در فارس به سامانه پایش مانیتورینگ لحظه ای مجهز است


تصفیه فاضلاب در فارس به سامانه پایش مانیتورینگ لحظه ای مجهز است