کد خبر: 2290تاریخ انتشار : ۲۲:۳۳:۰۲ - سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶

تشییع پیکر شهید محمد اژدری در شهر قائمیه کازرون

تشییع پیکر شهید محمد اژدری در شهر قائمیه کازرون

تشییع پیکر شهید محمد اژدری در شهر قائمیه کازرون

تشییع پیکر شهید محمد اژدری در شهر قائمیه کازرون