کد خبر: 11664تاریخ انتشار : ۹:۲۶:۱۹ - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

تشکیل کمیته مشترک تحقیق برای شناسایی عوامل حوادث اخیر در کازرون

تشکیل کمیته مشترک تحقیق برای شناسایی عوامل حوادث اخیر در کازرون

تشکیل کمیته مشترک تحقیق برای شناسایی عوامل حوادث اخیر در کازرون


تشکیل کمیته مشترک تحقیق برای شناسایی عوامل حوادث اخیر در کازرون