کد خبر: 4416تاریخ انتشار : ۱۵:۱۱:۴۴ - شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶

تشکیل شعب ویژه‌ برای متخلفان چهارشنبه‌ سوری در فارس

تشکیل شعب ویژه‌ برای متخلفان چهارشنبه‌ سوری در فارس

تشکیل شعب ویژه‌ برای متخلفان چهارشنبه‌ سوری در فارس

تشکیل شعب ویژه‌ برای متخلفان چهارشنبه‌ سوری در فارس