کد خبر: 2557تاریخ انتشار : ۲۰:۰۷:۳۸ - شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶

تشدید نظارت استاندارد فارس بر مراکز عرضه کالا

تشدید نظارت استاندارد فارس بر مراکز عرضه کالا

با توجه به نزدیک شدن به روز‌های پایانی سال اجرای طرح نظارتی اداره کل استاندارد بر مراکز عرضه در استان فارس تشدید می شود.


با توجه به نزدیک شدن به روز‌های پایانی سال اجرای طرح نظارتی اداره کل استاندارد بر مراکز عرضه در استان فارس تشدید می شود.