کد خبر: 14127تاریخ انتشار : ۱۳:۵۱:۳۶ - دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷

تشدید حفاظت از گونه در معرض انقراض گورخر ایرانی

تشدید حفاظت از گونه در معرض انقراض گورخر ایرانی

حفاظت از گور خر ایرانی در پارک ملی قطرویه و منطقه حفاظت شده بهرام گور تشدید شده است.


حفاظت از گور خر ایرانی در پارک ملی قطرویه و منطقه حفاظت شده بهرام گور تشدید شده است.