کد خبر: 14203تاریخ انتشار : ۹:۵۷:۳۵ - سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷

تسهیلات ۲۰۱ طرح با اعتبار ۲۱ میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شد

تسهیلات ۲۰۱ طرح  با اعتبار ۲۱ میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شد

تسهیلات ۲۰۱ طرح با اعتبار ۲۱ میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شد


تسهیلات ۲۰۱ طرح با اعتبار ۲۱ میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شد