کد خبر: 223تاریخ انتشار : ۲۰:۰۶:۴۱ - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

تسريع در پرداخت سهم شهرداري از ماليات بر ارزش افزوده